Hinge Boring Bits

 
Hinge Boring Bit 317 Diamond S10 PD - D15 S=10x26 L57,5 RH
More options
126.79 €
152.15 € incl. VAT
Hinge Boring Bit 370 S10 L77 HW - D18 S=10x30 L77 RH
More options
24.00 €
28.80 € incl. VAT
Hinge Boring Bit 369 S10 L70 HW - D14 S=10x26 L70 RH
More options
22.02 €
26.42 € incl. VAT
Hinge Boring Bit 317C Chipbreaker S10 L57,5 HW - D35 S=10x26 L57,5 RH
More options
33.56 €
40.27 € incl. VAT
Hinge Boring Bit 317 S10 L57,5 HW - D14 S=10x26 L57,5 RH
More options
20.23 €
24.28 € incl. VAT
Hinge Boring Bit 393 S10 L38,5 HW - D35 S=10x20 L38,5 RH
Order Code: C39335011
30.94 €
37.13 € incl. VAT
Hinge Boring Bit 317 Xtreme S10 L57,5 HW - D15 S=10x26 L57,5 RH
More options
30.30 €
36.36 € incl. VAT
Hinge Boring Bit 369 Xtreme S10 L70 HW - D15 S=10x26 L70 RH
More options
33.03 €
39.64 € incl. VAT